Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2010 roku”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2010 roku”


Pępowo, dnia 10 marca 2010 r.


Numer sprawy: 340/4/2010

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2010 roku”

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
- na wykonanie zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 3 firmy MW-ART Wojciech Najdzień, ul. Jasna 16, 41-303 Dąbrowa Górnicza, za cenę: 4 569,00 zł. brutto
- na wykonanie zadania nr 2 na dostawę mieszanki bazaltowej została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 2 firmy DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99 - 400 Łowicz, za cenę: 10 980,00 zł. brutto
- na wykonanie zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 5 firmy Polmat Artur Matkowski, Rakowice Małe 17 c, 59-600 Lwówek Śląski, za cenę: 15 250,00 zł. brutto

Powyższe oferty spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz są najkorzystniejsze wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
kryterium cena = 100 pkt.
dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki bazaltowej:
kryterium cena = 100 pkt.
dla zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego:
kryterium cena = 100 pkt.


2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe„ PRI-BAZALT”S.A.
Adres Wykonawcy: Rębiszów 200, 59-630 Mirsk
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 97,27 pkt,
Łączna punktacja oferty: 97,27 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 75,00 pkt,
Łączna punktacja oferty: 75,00 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: DAMO Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: ul. Małszyce 2d/2e, 99 - 400 Łowicz
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 98,55 pkt,
Łączna punktacja oferty: 98,55 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 85,47 pkt,
Łączna punktacja oferty: 85,47 pkt .
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: MW-ART Wojciech Najdzień
Adres Wykonawcy: ul. Jasna 16, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 83,49 pkt,
Łączna punktacja oferty: 83,49 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 83,47 pkt,
Łączna punktacja oferty: 83,47 pkt .
Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: P.H.U „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły
Adres Wykonawcy: ul. Warszawska 155, 98-100 Łask
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 81,41 pkt,
Łączna punktacja oferty: 81,41 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 76,27pkt,
Łączna punktacja oferty: 76,27 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 91,74 pkt,
Łączna punktacja oferty: 91,74 pkt .
Numer oferty 5
Nazwa wykonawcy: „POLMAT” Artur Matkowski
Adres Wykonawcy: Rakowice Małe 17c, 59-600 Lwówek Śląski
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 98,55 pkt,
Łączna punktacja oferty: 98,55 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 91,84 pkt,
Łączna punktacja oferty: 91,84 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Numer oferty 6
Nazwa wykonawcy: Handel i Transport Ciężarowy, Grzegorz Grześkowiak
Adres Wykonawcy: ul. Brzozowa 11, 63 – 930 Jutrosin
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 99,87 pkt,
Łączna punktacja oferty: 99,87 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 81,82 pkt,
Łączna punktacja oferty: 81,82 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 92,59 pkt,
Łączna punktacja oferty: 92,59 pkt .
Numer oferty 7
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo –Handlowy „ BUD HANEX”
Adres Wykonawcy: ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 66,36 pkt,
Łączna punktacja oferty: 66,36 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 39,13 pkt,
Łączna punktacja oferty: 39,13 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 43,48 pkt,
Łączna punktacja oferty: 43,48 pkt .
Numer oferty 8
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SPEC”
Remigiusz Nowacki
Adres Wykonawcy: Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 65/1, 62-035 Kórnik
Liczba punktów dla zadania nr 1:
w kryterium cena: 76,43 pkt,
Łączna punktacja oferty: 76,43 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2:
w kryterium cena: 51,72 pkt,
Łączna punktacja oferty: 51,72 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3:
w kryterium cena: 63,29 pkt,
Łączna punktacja oferty: 63,29 pkt .Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie