Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 16 czerwca 2010 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 16 czerwca 2010 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 18/2010
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 16 czerwca 2010 roku


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


Na podstawie §3 ust.3 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612 ) Wójt Gminy Pępowa zarządza co następuje:

§ 1.

Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników:
1. uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum,
2. uczniom na dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego , słabo widzącym , niesłyszącym , z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie