Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Pępowo”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Pępowo”


Pępowo, dnia 29 grudnia 2010 r.Numer sprawy 340/11/2010
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Pępowo”Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.Uzasadnienie prawne :
Na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie