Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Numer dokumentu: 25
Rok (4 cyfry): 2011

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania obwodowych

komisji wyborczych 

 

Zarządzenie Nr 25/2011

Wójta Gminy  Pępowo

z dnia 19 września 2011 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

           

            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ zarządza się co następuje:

§ 1 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy Pępowo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

 1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy Pępowo  i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszane w ich siedzibach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Wójt Gminy Pępowo

                                                                                         /-/ Stanisław Krysicki

 

Zał. Nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Pępowo

z dnia 19 września 2011 r.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Pępowie

Pępowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44

 

 

Skład Komisji:

 1. Snela Marcin,                       zam: Magdalenki
 2. Wajn Grzegorz,                  zam: Pępowo
 3. Turbański Michał,              zam: Skoraszewice
 4. Gruetzmacher Tomasz,      zam: Kościuszkowo
 5. Filipowiak Paweł,                zam: Pępowo
 6. Kubacka Karolina,              zam: Pępowo
 7. Szelągowska Maria,                       zam: Krzyżanki

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pępowie

Pępowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44

 

Skład Komisji:

 1. Snela Stanisław,                  zam: Magdalenki
 2. Kopciński Bartosz,                         zam: Pępowo
 3. Turbańska Irmina,               zam: Skoraszewice
 4. Hudzińska Marta,                zam: Pępowo
 5. Szelągowski Arkadiusz,     zam. Krzyżanki
 6. Głowacka Urszula,             zam: Pępowo
 7. Tworkowska Emilia,           zam: Pępowo

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Skoraszewicach

Skoraszewice 15a, 63-830 Pępowo

 

Skład Komisji:

 1. Mikołajczyk Dorota,          zam. Czeluścin
 2. Poślednik Zbigniew,           zam: Wilkonice
 3. Pięta Tomasz,                       zam: Krzyżanki
 4. Kaczmarek Maciej              zam: Babkowice
 5. Lewandowska Sylwia,        zam: Magdalenki
 6. Szelągowska Alina,            zam. Krzyżanki
 7. Jarczewska Hanka,                         zam. Skoraszewice

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Siedlcu

Siedlec 9, 63-830 Pępowo

 

Skład Komisji:

 1. Mikołajczyk Małgorzata,  zam: Czeluścin
 2. Wolniak Zofia,                    zam: Skoraszewice
 3. Cicha Maria,                        zam: Skoraszewice
 4. Dąbrowski Piotr                  zam: Pępowo
 5. Kryś Violetta                       zam: Wilkonice
 6. Szafranek Ireneusz             zam: Pępowo
 7. Klozińska Kinga                 zam: SiedlecInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie