Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zamawiający: Gmina Pępowo

Pępowo, dnia 25 października 2012 r.

Nr sprawy: WRG.271.5.2012

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa ciągnika rolniczego, tura – ładowacza czołowego i pługa śnieżnego”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Uzasadnienie faktyczne:
Podczas otwarcia ofert w dniu 16.10.2012r. Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę do wysokości 200 000 zł. brutto.
Zaoferowana cena przez firmę Raiffeisen Agro – Technika Sp. z o.o., 86-061 Brzoza k. Bydgoszczy, Adres do korespondencji: Raiffeisen Agro – Technika Sp. z o.o. Punkt sprzedaży Śrem, Ul. Śremska 7, 63-100 Śrem/Brudzewo (oferta nr 3) wynosi 238 300,00 zł brutto i przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Łączna liczba punktów dot. kryterium cena: 100 pkt.
CENA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PRZEWYŻSZA KWOTĘ, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA I NIE MOŻE ZWIĘKSZYĆ TEJ KWOTY DO CENY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Uzasadnienie prawne :
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI CENA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PRZEWYŻSZA KWOTĘ, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA I NIE MOŻE ZWIĘKSZYĆ TEJ KWOTY DO CENY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2012-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie