Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.przetargu nieograniczonego nt. "Zagospodarowanie centrum Pępowa"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.przetargu nieograniczonego nt. "Zagospodarowanie centrum Pępowa"


Zamawiający: Gmina Pępowo

Pępowo, dnia 25.06.2013r.

Nr sprawy: WRG.271.4.2013

dot. przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Zagospodarowanie centrum Pępowa”Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienia publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie centrum Pępowa”


Uzasadnienie faktyczne:
Podczas otwarcia ofert w dniu 19.06.2013r. Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę do wysokości 800 000,00 zł brutto.
W przetargu złożono 7 ofert. Po otwarciu ofert i odczytaniu zaoferowanych cen stwierdzono, że każda z ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI CENA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PRZEWYŻSZA KWOTĘ, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA I NIE MOŻE ZWIĘKSZYĆ TEJ KWOTY DO CENY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


Zgodnie z wyrokiem KIO 1582/12 z 06.08.2012r. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp może nastąpić zarówno po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale może mieć miejsce wcześniej. Także wówczas, gdy oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert przekraczać będzie kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie