Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr. 32 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej-niezabudowanej ,oznaczonej jako działka o nr.ew.121/36 położonej w Pępowie przy ul. Kobylińskiej,32/2013gm. Pępowo.

Zarządzenie Nr. 32 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej-niezabudowanej ,oznaczonej jako działka o nr.ew.121/36 położonej w Pępowie przy ul. Kobylińskiej,32/2013gm. Pępowo.

Numer dokumentu: 32/2013
Rok (4 cyfry): 22.07.2013

Zarządzenie Nr. 32 / 2013
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 22 lipca 2013 roku


w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej-niezabudowanej ,oznaczonej jako
działka o nr.ew.121/36 położonej w Pępowie przy ul. Kobylińskiej,
gm. Pępowo.


Na podstawie & 3 oraz & 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. z 2004 r.Nr.207,poz.2108 ze zmianami)
Zarządzam, co następuje :

§ 1


1/ Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia I przetargu ustnego-
-nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej –niezabudowanej,
oznaczonej jako działka o nr.ew.121/36, położonej w Pępowie
przy ul. Kobylińskiej, gm. Pępowo.


2/ Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2


Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu określonego
w § 1 w składzie :

1/ P. Cecylia Zielińska -Insp.d/s gospodarki komunalnej
Przewodniczący Komisji
2/ P. Ryszard Zjeżdżałka -Skarbnik Gminy Z-ca
Przewod. Komisji
3/ P. Józef Grobelny -Kierownik Wydziału Służb
Technicznych - członek Komisji
4/ P. Aldona Kaliszewska - Podinsp. d/s planowania przestrzennego
I ochrony środowiska –sekretarz Komisji

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                             Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                            /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie