Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2005-09-02 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych Modernizacja trzech dróg asfaltowych na terenie gminy Pępowo

2005-09-02 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych Modernizacja trzech dróg asfaltowych na terenie gminy Pępowo
Pępowo, dnia 2 września 2005 r.

Znak 340/13/2005

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19,poz.177 z 9 lutego 2004r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 31 sierpnia 2005 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na wykonanie robót budowlanych: „Modernizacja trzech dróg asfaltowych na terenie gminy Pępowo- została wybrana oferta nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD - GOSTYŃ” Sp. z o.o., Grabonóg 69 b, 63 - 800 Gostyń, za cenę brutto 101 746,55 PLN, słownie: sto jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 55/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                             /Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie