Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna”

Numer dokumentu: 31
Rok (4 cyfry): 2013

Zarządzenie Nr 31/2013

     Wójta Gminy Pępowo
    z dnia 19 lipca 2013 r.
 

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
                   uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych objętym  
                      Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna”

 

            Na podstawie art. 90u ust.4 pkt 1 ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §5  ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. (Dz. U. poz.818) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych Wójt Gminy Pępowo  zarządza co następuje:

§1.

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – do dnia 10 września 2013r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                /-/ Stanisław Krysicki

                                                                                                                          

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie