Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr. 49 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.2 w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, położonym w miejscowości Skoraszewice na działce oznaczonej nr.187 /11 o pow.2.161 m2

Zarządzenie Nr. 49 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.2 w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, położonym w miejscowości Skoraszewice na działce oznaczonej nr.187 /11 o pow.2.161 m2

Numer dokumentu: _____
Rok (4 cyfry): 2013

Na podstawie § 3 oraz § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. z 2004 r.Nr.207,poz.2108 z późn.zm.)
Zarządzam, co następuje :

§ 1


1/ Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.2 w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, położonym w miejscowości Skoraszewice na działce oznaczonej nr.187 /11 o pow.2.161 m2

2/ Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2


Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu określonego w § 1 w składzie :


1/ P. Cecylia Zielińska -Insp. d/s Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący Komisji
2/ P. Ryszard Zjeżdżałka -Skarbnik Gminy Z-ca Przewod. Komisji
3/ P. Józef Grobelny -Kierownik Wydziału Służb Technicznych - członek Komisji
4/ P. Aldona Kaliszewska -Podinsp. d/s planowania przestrzennego i ochrony środowiska -sekretarz Komisji
5/ P. Małgorzata Waleńska - Referent ds. rolnictwa i rozwoju wsi- członek komisji

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie