Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2006-03-09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy towarów: Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2006 r.

2006-03-09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy towarów: Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2006 r.


Pępowo, dnia 9 marca 2006 r.


Znak 340/1/2006


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z 9 lutego 2004 r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 09.03.2006 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie dostawy towarów: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2006 r. ”
- została wybrana oferta nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Meltrans” Zygmunt Szybalski, ul. Ks. Olejniczaka 13/3, 63-800 Gostyń, za cenę 29 572,80 PLN, słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 80/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie