Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Pępowo z dnia 10 września 2014 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 35/2014 r. Wójta Gminy Pępowo z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego – nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 44/1 o pow. 9.72 ha, położonej w Obrębie Babkowice i odwołania przetargu

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Pępowo z dnia 10 września 2014 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 35/2014 r. Wójta Gminy Pępowo z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego – nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 44/1 o pow. 9.72 ha, położonej w Obrębie Babkowice i odwołania przetargu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 35/2014 r. Wójta Gminy Pępowo z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego – nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 44/1 o pow. 9.72 ha, położonej w Obrębie Babkowice i odwołania przetargu


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2013. 594 z późń. zm), zarządza się, co następuje:

§1

.
1. Uchyla się zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Pępowo z dnia 12 sierpnia 2014 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego – nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 44/1 o pow. 9.72 ha, położonej w Obrębie Babkowice.
2. Odwołuje się I przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 44/1 o pow. 9.72 ha, położonej w Obrębie Babkowice, wyznaczony na dzień 17 września 2014 roku , godz. 10:00.
3. Przyczynę odwołania przetargu stanowi zmiana stanowiska organów Gminy w zakresie zagospodarowania w/w nieruchomości.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie