Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2006-05-22 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy wyposażenia do budynku Gimnazjum w Pępowie

2006-05-22 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy wyposażenia do budynku Gimnazjum w Pępowie


Pępowo, dnia 22 maja 2006 r.

Numer sprawy: 340/3-13/2006

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyUrząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 11 maja 2006 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie: „Dostawy wyposażenia do budynku Gimnazjum w Pępowie” - została wybrana oferta nr 3 firmy Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, za cenę 93 065,14 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i 14 groszy.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                                               Stanisław Krysicki
                                                                                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Pępowo


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie