Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r.

Numer dokumentu: 50
Rok (4 cyfry): 2015

Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 19 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


W Zarządzeniu Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany tytułu Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r. poprzez zamianę słów: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach im. Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w roku budżetowym (kalendarzowym) 2015”, słowami: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach im. Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w okresie od 04.01.2016 r. do 30.06.2017 r.”.

2. Dokonuje się zmiany w § 1 Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2015 r. poprzez zamianę słów: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach im. Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w roku budżetowym (kalendarzowym) 2015”, słowami: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach im. Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w okresie od 04.01.2016 r. do 30.06.2017 r.”.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2015-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie