Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » 2007-04-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży

2007-04-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży


Pępowo, dnia 27 kwietnia 2007 r.


Znak sprawy: 340/6/2007


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży”


Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży” ogłoszonego na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych i Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 13 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie :
Podstawę unieważnienia stanowi fakt, iż w prowadzonym postępowaniu na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży”, nie złożono żadnej oferty - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).


Podstawa prawna:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
                                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                           /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie