Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » 2007-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży

2007-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży


Pępowo, dnia 14 maja 2007 r.


Znak sprawy: 340/7/2007

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży”


Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży” ogłoszonego na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych i Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 27 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: do wysokości 75 000,00 zł. Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć, oznacza maksimum możliwości finansowych zamawiającego w danym zamówieniu, przewidzianych w uchwale budżetowej i równa się kwocie do wysokości 75 000,00 zł.

Uzasadnienie prawne :

Podstawę prawną unieważnienia stanowi fakt, iż w prowadzonym postępowaniu na wykonanie dostaw: „Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży”, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                        /-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie