Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » 2007-05-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem

2007-05-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostaw: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem


Pępowo, dnia 31 maja 2007 r.


Znak sprawy: 340/8/2007


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem”
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem” ogłoszonego na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz Gminy Pępowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 17 maja 2007 r.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający odrzuca ofertę firmy Inter-Flora Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Terenowa 40, 52 - 231 Wrocław , gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował zestaw zabawowy Jola/M Premium jako zestaw: wieża główna, pomost skośny i zjeżdżalnia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował w w/w zestawie zabawowym wieżę bez daszku.
Zamawiający w pkt 4. załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną) wyraźnie zaznaczył, iż: „W skład zestawu wchodzą następujące elementy: wieża główna, pomost skośny i zjeżdżalnia ze ślizgiem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o długości 3,00m. Belki konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, malowanego środkami ochronnymi i lakierowanego, daszek i boki ze sklejki wodoodpornej, oklejane filmem melaminowym, krawędzie zabezpieczone przed wilgocią środkami poliuretanowymi, podesty z okrąglaków malowanych środkami impregnacyjnymi. (…)”.
Uzasadnienie prawne :
Podstawę prawną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia stanowi fakt, iż w prowadzonym postępowaniu na wykonanie dostaw: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem”, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).
Podstawa prawna:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem


                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                        /-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie