Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 31/2016 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Numer dokumentu: 31
Rok (4 cyfry): 2016

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(t.j. Dz. U. 2014r., poz.19, z późn. zm.) w związku z §10 Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)

 


 

Zarządzam co następuje:

 


§1

 


 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Arkadiusza Błaszyka

 

– nauczyciel matematyki Gimnazjum w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp.44, 63-830 Pępowo

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 


 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

 

Pani Urszula Wabińska - Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 


 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:

 

1. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Pan Leszek Jan Szczepaniak

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w

 

Pępowie

 

Pani Cyryla Krajka.

 

3. Eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej:

 

Pani Mariola Kaźmierczak

 

Pani Ewa Ostrowska

 

                                                        §2

 


 

W pracach komisji na wniosek nauczyciela może uczestniczyć przedstawiciel

 

związków zawodowych.

 

§3

 


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                  Wójt Gminy Pępowo
                               /-/   Stanisław Krysicki

 

 

 

                                                                                                     
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2016-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie