Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 32 /2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie : ustalenia nagród dla absolwentów w kategorii dziennych szkół średnich maturalnych

Zarządzenie Nr 32 /2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie : ustalenia nagród dla absolwentów w kategorii dziennych szkół średnich maturalnych

Numer dokumentu: 32
Rok (4 cyfry): 2016

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tj z 2016 r, poz.446)Z a r z ą d z a m


§ 1

 

 

Ogłaszam konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo w

kategorii dziennych szkół średnich maturalnych.


§ 2Ustalam wysokość nagrody za najwyższą średnią punktów z przedmiotów obowiązkowych

na świadectwie maturalnym absolwentów szkół średnich kwotę:

I nagroda - 700,00 zł

II nagroda - 500,00 zł

Pozostałe po 300,00 zł przy ilości średniej punktów nie mniej niż 70 punktów..

                                                                                             §3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                           Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                  
                         /-/ Stanisław Krysicki

                                                                              
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2016-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie