Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Pępowo z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Pępowo z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”

Numer dokumentu: 33
Rok (4 cyfry): 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 .) art. 90 u ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Wójt Gminy Pępowo zarządza co następuje:

§1.

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – do dnia 12 września 2016 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                               /-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2016-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie