Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 23 stycznia 2017 r

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 23 stycznia 2017 r

Numer dokumentu: 2
Rok (4 cyfry): 2017

Wójt Gminy Pępowo ogłasza na rok 2017 otwarty konkurs ofert na wspieranie przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pępowo realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 23 stycznia 2017 r


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez
Gminę Pępowo w 2017 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pępowo w roku 2017.

§ 1

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w :
Biuletynie Informacji Publicznej,
Siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń ,
Na stronie internetowej urzędu gminy Pępowo.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT


Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie