Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 13.02.2017 w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 13.02.2017 w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2017 roku zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Numer dokumentu: 4
Rok (4 cyfry): 2017

& 1 1. Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2017 roku zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pępowo. 2. Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań. 3. Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. & 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo. & 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomasz Gruetzmacher
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2017-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie