Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » Informacja o złożonych ofertach „Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Etap IV”

Informacja o złożonych ofertach „Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Etap IV”

Termin składania ofert: 19.04.2018

 

Zamawiający: Gmina Pępowo

___________________________________________________________________________

Pępowo, dnia 19.04.2018 roku

____________________________________________­­­­­­_______________________________

Znak sprawy: WRG.271.4.2018

Dotyczy: „Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Etap IV”

___________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości brutto 250 000,00 PLN.

 

2. W terminie do dnia 19.04.2018 r., godz. 10.00  złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.  1.

Zakład Budowlany „JAN-BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62

63-740 Kobylin

254 690,09

28.09.2018

84 mies.

30 dni

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

 

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2018-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019