Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w Pępowie”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w Pępowie”

Termin składania ofert: 24.04.2018

 

Zamawiający: Gmina Pępowo

___________________________________________________________________________

Pępowo, dnia 24.04.2018 roku

____________________________________________­­­­­­_______________________________

Znak sprawy: WRG.271.5.2018

Dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w Pępowie”

___________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości brutto 120 000,00 PLN.

 

2. W terminie do dnia 24.04.2018 r., godz. 10.00  złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAT” Marian Rzepecki

Garzyn, ul. Kwiatowa 7

64-120 Krzemieniewo

131 063,22

31.07.2018

84 miesiące

30 dni

2.       

Firma Handlowo Usługowa

Marek Grzegorzewski

ul. Wielkopolska 85

64-122 Pawłowice

110 084,14

31.07.2018

84 miesiące

30 dni

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2018-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019