Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Przebudowa dróg gminnych”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Przebudowa dróg gminnych”

Termin składania ofert: 25.07.2018

Zamawiający: Gmina Pępowo
___________________________________________________________________________
Pępowo, dnia 25.07.2018 roku
___________________________________________________________________________
Znak sprawy: WRG.271.7.2018
Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych”
___________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości 520 000,00 PLN brutto.
2. W terminie do dnia 25.07.2018 r., godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

[miesięcy]

Warunki płatności

[dni]

1.      1.

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

737 482,78

16.10.2018

30.11.2018

60

30

2.       

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

619 173,39

16.10.2018

30.11.2018

84

30Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2018-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019