Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo”

Termin składania ofert: 07.08.2018

Zamawiający: Gmina Pępowo

___________________________________________________________________________

Pępowo, dnia 07.08.2018 roku

____________________________________________­­­­­­_______________________________

Znak sprawy: WRG.272.8.2018

Dotyczy: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo”

___________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości:

- dla części I zamówienia 94 500,00 PLN,

- dla części II zamówienia 43 500,00 PLN,

- dla części III zamówienia 12 000,00 PLN

 

2. W terminie do dnia 07.08.2018  r., godz. 11.00  złożono następujące oferty:

 

Dla części I zamówienia:

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

2.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

ul. Strzelecka 49

61-846 Poznań

81 528,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

4.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

108 816,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

 

 

 

Dla części II zamówienia:

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Poznaniu

Przedstawicielstwo w Koninie

ul. Kolska 6

62-500 Konin

38 376,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

3.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp.

Oddział w Lesznie

ul. Przemysłowa 12 A

64-100 Leszno

41 130,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

4.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

35 220,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

 

Dla części III zamówienia:

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Poznaniu

Przedstawicielstwo w Koninie

ul. Kolska 6

62-500 Konin

7 200,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

3.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp.

Oddział w Lesznie

ul. Przemysłowa 12 A

64-100 Leszno

11 160,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

       4.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

10 062,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2018-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019