Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”

Termin składania ofert: 01.02.2019

Zamawiający: Gmina Pępowo

___________________________________________________________________________

Pępowo, dnia 01.02.2019 r.

____________________________________________­­­­­­_______________________________

Znak sprawy: WRG.271.1.2019

Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”

___________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości brutto: 200 000,00 PLN

 

2. W terminie do dnia 01.02.2019  r., godz. 10.00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

.            1.

Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.

ul. Klonowa 10,

55-002 Kamieniec Wrocławski

258 300,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

    2.       

B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI

ul. Wodna 7,

87-152 Pigża

184 500,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

    3.       

Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka

Stary Dwór 9,

56-120 Brzeg Dolny

150 000,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

   4.       

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Stróżki 45c,

64-510 Wronki

122 987,70

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

     5.       

KOLEKTOR SERWIS Sp.J.

K. Janiak, M.Janiak, Ł.Janiak

ul. Andrzeja Kmicica 69,

64-100 Leszno

219 306,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

    6.       

ASPeM BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI

ul. Trzcinowa 40, 91-495 Łódź

163 560,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

    7.       

ENVI KONSULTING Marek Gazda

ul. Jana Brzechwy 3,

49-305 Brzeg

319 800,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

      8.       

Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.

ul. Małorolnych 24,

66-400 Gorzów Wlkp.

204 918,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

      9.       

KONTRAKT PLAN

Artur Roykowski

ul. Wiosenna 29,

60-185 Skórzewo

289 542,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

   10.   

Biuro Projektowe Lech Przybylak

ul. Narutowicza 121,

64-100 Leszno

202 950,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

  

Wójt Gminy Pępowo 

/-/ Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019