Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Informacja o złożonych ofertach » INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –etap II

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –etap II

Termin składania ofert: 08.08.2019

Zamawiający: Gmina Pępowo

___________________________________________________________________________

Pępowo, dnia 08.08.2019 roku

____________________________________________­­­­­­_______________________________

Znak sprawy: WRG.271.5.2019

Dotyczy: „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –etap II

________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pępowo informuje, co następuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości brutto 90 000,00 PLN.

2. W terminie do dnia 08.08.2019  r., godz. 11.00  złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena oferty w PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Budowlany

„JAN-BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62

63-740 Kobylin

102 239,67 zł

zgodnie z SIWZ

84 miesiące

zgodnie z SIWZ

2.       

MAT-BUD BZDĘGA Sp. J.

ul. Szkolna 54

63-830 Pępowo

97 171,02

zgodnie z SIWZ

72 miesiące

zgodnie z SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja o złożonych ofertach
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2019-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019