Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych groszy 40/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych groszy 40/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytówZdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2019-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie