Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 13.12.2002

Protokół 13.12.2002


Protokół
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.12.2002 roku.


Posiedzeniu przewodniczył Wiesław Krajka - Przewodniczący Komisji.
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Prządek posiedzenia:

  1. Ukonstytuowanie się Komisji,

  2. Ustalenie planu pracy na 2003 rok,

  3. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia przyjęto jednomyślnie.

W punkcie 1 - na Zastępcę Przewodniczącego Komisji jednomyślnie wybrano radnego Stanisława Idkowskiego.

W punkcie 2 - ustalono następujący plan pracy Komisji na 2003 rok:
I kwartał

  1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2002 r.

II kwartał

  1. Kontrola finansowania Gminnej Pracowni Internetowej,

  2. Kontrola wpływów podatkowych za I kwartał 2003 roku,

  3. Kontrola finansowa gospodarki odpadami.

III kwartał
1) Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
IV kwartał

  1. Kontrola gminnych jednostek organizacyjnych.


W punkcie 3 - wolne głosy i wnioski dyskutowano nt. spraw organizacyjnych.


W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.Protokółowała: Przewodniczący
Irena Chajec Wiesław KrajkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2002-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie