Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Pępowo dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Pępowo dnia 30 grudnia 2021 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2021

w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w
tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§1


1. Określam na rok szkolny 2022/2023 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów
do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych :
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie,
stanowiące zał. nr 1 do zarządzenia.


2. Określam na rok szkolny 2022/2023 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych :
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie,
stanowiące zał. nr 2 do zarządzenia.


§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Magdalena Wajs
Informację wprowadził: Magdalena Wajs
Opublikowany dnia: 2022-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie