Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2022


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Kubacka
Informację wprowadził: Karolina Kubacka
Opublikowany dnia: 2022-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie