Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Numer dokumentu: 45
Rok (4 cyfry): 2022

                   Na podstawie Rozdziału 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pępowie, w tym na wolne stanowiska kierownicze

( Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 25 marca 2022r.) 

 

zarządzam co następuje:

§ 1

1.     Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

1) Katarzyna Kmiecik - Rosa   - Sekretarz Gminy

          Przewodnicząca Komisji

 

2) Grzegorz Wabiński              - Zastępca Wójta Gminy

członek komisji

 

3) Małgorzata Waleńska          - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
członek komisji

 

 

 

2.     Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

i wskazanie kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym     ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Pępowo.

 

§ 2

Komisja działa do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


                                                                            Wójt Gminy Pępowo
                                                                            /-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2022-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie