Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 25 MARCA 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pępowie, w tym na wolne stanowiska kierownicze

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 25 MARCA 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pępowie, w tym na wolne stanowiska kierownicze

Numer dokumentu: 34
Rok (4 cyfry): 2022

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 559), art. 6 i  11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pępowie, w tym na wolne stanowiska kierownicze w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Pępowo z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy.

 

                                                                           Wójt Gminy Pępowo
                                                                                /-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2022-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie