Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Wójt Gminy Pępowo informuje, że w dniu 7 listopada 2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie przedłożył w Urzędzie Gminy w Pępowie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Nic cenniejszego niż zdrowie”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ww. ustawy, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Wójt Gminy Pępowo podaje złożoną ofertę na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Pępowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pępowo.
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Tym samym uwagi można składać do dnia 14 listopada 2023 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:organizacje@pepowo.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (decyduje data wpływu do Urzędu).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Maria Wujczak
Informację wprowadził: Maria Wujczak
Opublikowany dnia: 2023-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie