Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » 2007-07-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych: Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki

2007-07-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych: Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki


Pępowo, dnia 27 lipca 2007 r.

Znak sprawy: 340/11/2007


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki”Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych:

„Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki” ogłoszonego na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych i Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 5 lipca 2007 r.


Uzasadnienie :

Podstawę unieważnienia stanowi fakt, iż w prowadzonym postępowaniu na robót budowlanych: „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki”, nie złożono żadnej oferty - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).


Podstawa prawna:

Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie