Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-11-21 Informacja prasowa dotycząca działań zmierzających do odnowy i rozwoju wsi Pępowo

2007-11-21 Informacja prasowa dotycząca działań zmierzających do odnowy i rozwoju wsi Pępowo

Numer dokumentu: 6422/12/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Gmina Pępowo należy do Lokalnej Grupy Działania - Fundacja „Gościnna Wielkopolska”. W ramach wspólnych działań Fundacji i Gminy dnia 20 września 2007 r. odbyło się pierwsze zebranie wiejskie. Mieszkańcy Pępowa wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, podczas których rozpoczęte zostały prace nad planem rozwoju miejscowości Pępowo. Plan rozwoju miejscowości jest niezbędnym dokumentem, który w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego złoży Gmina Pępowo wraz z wnioskiem o dotacje na zaplanowane zadanie.
Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Pępowa cztery priorytetowe zadania:
- remont stadionu sportowego w Pępowie, w celu ułatwienia mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu, stworzenia dobrych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
- remont i konserwacja wiatraka oraz zagospodarowanie terenu wokół niego w celu zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego, prowadzenia żywych lekcji historii dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości;
- zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na łące przy „Szpitaliku” w celu zwiększenia estetyki wsi oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości;
- zagospodarowanie terenu wokół Kościoła, remont i udostępnienie zwiedzającym wieży kościelnej w celu odnowienia i udostępnienia obiektu sakralnego naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości.
Warsztaty szkoleniowe na zlecenie Fundacji „Gościnna Wielkopolska” poprowadzili Jarosław Lisiecki i Krzysztof Fekecz.
Drugie zebranie wiejskie odbyło się dnia 12 listopada 2007 r. Przed mieszkańcami Pępowa stanął trudny wybór – należało z listy oczekiwań wybrać najbardziej przez nich oczekiwane zadanie. Realizację tych zadań można będzie sfinansować w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 . Po dokonaniu analizy mieszkańcy wyznaczyli priorytety rozwojowe Pępowa i ułożyli je w plan działań.
W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustalono dla miejscowości Pępowo dwa projekty. Pierwszy z nich pod nazwą: „Rewitalizacja i odnowa centrum wsi Pępowo”, obejmuje następujący zakres prac:
- remont i konserwacja wiatraka oraz zagospodarowanie terenu wokół niego,
- zagospodarowanie terenu wokół Kościoła, remont i udostępnienie zwiedzającym wieży kościelnej,
- zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na łące przy „Szpitaliku”.
Natomiast drugi projekt pod nazwą: „Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji” obejmuje prace remontowe stadionu sportowego w Pępowie oraz kontynuację budowy kąpieliska „Cegielnia”.
Dnia 12 listopada 2007 r. Zebranie Wiejskie przyjęło uchwałę w wyżej wymienionej sprawie.Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie