Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy PĘPOWO z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy Pępowo na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy PĘPOWO z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy Pępowo na 2008 rok.

Numer dokumentu: 46
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie Nr 46/2007
Wójta Gminy PĘPOWO
z dnia 14 listopada 2007 r.


w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy Pępowo na 2008 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 179 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)


p o s t a n a w i a m :
§ 1

Ustalam projekt budżetu gminy PĘPOWO na 2008 rok wraz z objaśnieniami
i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kwoty długu.
Projekt uchwały Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: admin admin
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie