Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu wydatkowania środków finansowych

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu wydatkowania środków finansowych

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie Nr 1/2008
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 2 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmiany regulaminu wydatkowania środków finansowych

§ 1
Zmianie ulega podstawa prawna wydatkowania publicznych środków finansowych. Obowiązującymi są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), a także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.:
- w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem, od dnia 1 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 3,8771.


§ 2
Pozostałe zapisy regulaminu wydatkowania środków finansowych ustalone zarządzeniem Nr 22/2007 Wójta Gminy Pępowo z dnia 11 czerwca 2007 r. nie ulegają zmianie.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2008-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie