Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy PĘPOWO z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy PĘPOWO z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Numer dokumentu: 28
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie Nr 28/2008
Wójta Gminy PĘPOWO
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Pępowo na 2008 rok.

Na podstawie art.188, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)


dokonuję następujących zmian:


§ 1


1. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy Pępowo na 2008 rok - WYDATKI BUDŻETU - dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 15.582.869 zł


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Krysicki
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2008-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie