Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji (WRG)

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji (WRG)

E-mail: pepowo@go2.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

                                                        

Do zadań Wydziału należą zadania z zakresu inwestycji gminnych, pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych, promocji, planowania przestrzennego i budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz rady gminy i samorządów mieszkańców, działalności gospodarczej, a w szczególności:

 

 1. Prowadzenie zadań z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę.
 2. Opracowywanie planów inwestycyjnych, przygotowywanie inwestycji do realizacji i prowadzenie dokumentacji.
 3. Przygotowywanie materiałów, prowadzenie przetargów na inwestycje, zakupy i usługi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 4. Opracowywanie wniosków na pozyskiwanie środków finansowych unijnych i krajowych na zadania wykonywane przez samorząd gminy.  
 5. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę.
 6. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych zamówień publicznych.
 7. Opracowywanie materiałów i dokumentów planistycznych, w tym koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem, wydawaniem i uzgadnianiem dokumentacji.
 8. Wydawanie odpisów i wyrysów z planu.
 9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich ewidencja.
 11. Opracowywanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu i analiza ich zgodności.
 12. Gospodarka odpadami.
 13. Prowadzenie zadań z zakresu zaopatrzenia w energię.
 14. Realizacja zadań związanych z ustawą o ochronie środowiska roślinnego, wodnego i ochronie powietrza.
 15. Gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi pod zabudowę.
 16. Wyposażenie terenów w urządzenia komunalne.
 17. Organizowanie przetargów na zbycie i nabycie nieruchomości komunalnych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 18. Prowadzenie ewidencji gminnych gruntów komunalnych.
 19. Przeznaczenie gruntów do rekultywacji.
 20. Administrowanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 21. Ustalanie stawek czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe.
 22. Prowadzenie komunalizacji mienia gminnego.
 23. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, leśnictwa, zadrzewiania, zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, rolnictwa.
 24. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony zwierząt i dokumentacji w tym zakresie.
 25. Zadań związanych z klęskami suszy, powodzi, gradobicia na gruntach rolniczych.
 26. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 27. Prowadzenie ewidencji i wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 28. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i Komisji.
 29. Przygotowanie we współpracy z Wydziałami i stanowiskami pracy projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.
 30. Ewidencja i przechowywanie uchwał i dokumentacji Rady.
 31. Podejmowanie czynności organizacyjnych dot. przygotowania i prowadzenia sesji Rady, Komisji.
 32. Prowadzenie dokumentacji dot. współpracy z samorządami wiejskimi.
 33. Prowadzenie archiwum Urzędu.
 34. Prowadzenie zadań z zakresu wyborów i spisów.
 35. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-02
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019