Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Katarzyna Kmiecik - Rosa

Katarzyna Kmiecik - Rosa

Stanowisko: Referent ds Zamówień publicznych i współpracy z UE

Katarzyna Kmiecik - Rosa  -  p.o. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji (WRG)

 

 1. Współdziałanie z Radą Gminy, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 2. Przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz dla potrzeb Wójta, Rady Gminy z zakresu zadań wydziału.
 3. Nadzorowanie przygotowywanych projektów uchwał Rady Gminy z zakresu spraw prowadzonych w wydziale.
 4. Opracowywanie planów inwestycyjnych i przygotowywanie do realizacji inwestycji gminnych.
 5. Przygotowywanie materiałów, prowadzenie przetargów na inwestycje, zakupy i usługi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych dla Urzędu Gminy.
 7. Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.
 8. Uczestnictwo w zespole opracowującym plan rzeczowo-finansowy zamówień publicznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 9. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę.
 10. Koordynowanie prac przy opracowywaniu strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju gminy.
 11. Udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji Starostwa Powiatowego. Współdziałanie ze społecznymi komitetami, fundacjami i innymi organizacjami gospodarczymi.
 12. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. 
 13. Współpraca z instytucjami krajowymi w zakresie pozyskiwania środków na zadania wykonywane przez samorząd gminy.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków na rekultywację i rewitalizację.
 15. Współpraca z instytucjami płatniczymi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na zadania wykonywane przez samorząd gminy.
 16. Opracowywanie wniosków o dotacje i kredyty preferencyjne z funduszy UE i organizacji krajowych na zadania wykonywane przez samorząd gminy.
 17. Prowadzenie spraw ogólnych rolnictwa będących w kompetencji samorządu.
 18. Prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 19. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu chorób zaraźliwych u zwierząt, prowadzenie spraw dotyczących chorób zaraźliwych.
 20. Nadzór nad leśnictwem zgodnie z ustawą o lasach.
 21. Administracja z zakresu łowiectwa, mediacje.
 22. Współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny.
 23. Nadzorowanie zadań z zakresu melioracji i ochrony przeciwpowodziowej.
 24. Współpraca z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej.
 25. Współpraca z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07