ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: Zakup energii elektrycznej


Pępowo, dnia 27 listopada 2012 r.

Numer sprawy: WRG.271.8.2012ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Zakup energii elektrycznej”

1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Zakup energii elektrycznej”
wybrano ofertę dla I części zamówienia :
Energa Obrót S.A.
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk

Cena ofertowa brutto: 160 214,66 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty Firma oraz adres wykonawcy Cena ofertowa brutto Ilość punków
1 DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
Adres do korespondencji:
Biuro Handlowe DUON
ul. Bernardyńska 11/ III p.
35-069 Rzeszów 195 884,58 zł 81,79
2 PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Adres do korespondencji:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
Biuro Obsługi w Poznaniu
ul. Kolejowa 4a
60-715 Poznań 163 814,98 zł 97,80
3 Enea S.A.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Adres do korespondencji:
Departament Handlu ENEA S.A.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań 161 281,41 zł 99,34
4 Energa Obrót S.A.
Ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk 160 214,66 zł 100

wybrano ofertę dla II części zamówienia :
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Cena ofertowa brutto: 115 906,62 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Numer oferty Firma oraz adres wykonawcy Cena ofertowa brutto Ilość punków
1 DUON Marketing and Trading S.A
Ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
Adres do korespondencji:
Biuro Handlowe DUON
ul. Bernardyńska 11/ III p.
35-069 Rzeszów 134 651,50 zł 86,08
2 PKP Energetyka S.A
Ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Adres do korespondencji:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
Biuro Obsługi w Poznaniu
ul. Kolejowa 4a
60-715 Poznań 115 906,62 zł 100
3 Enea S.A
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Adres do korespondencji:
Departament Handlu ENEA S.A.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań 123 812,47 zł 93,61
4 Energa Obrót S.A
Ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk 117 373,20 zł 98,75
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019