Zarządzenie Nr 5 /2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 7lutego 2013 r w sprawie dotacji dla klubów sportowych.


Zarządzenie Nr  5 /2013

Wójta Gminy Pępowo

z dnia  7lutego  2013 r

 

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2013 roku zadania z zakresu    sportu oraz wysokości  przyznanych  środków finansowych na wsparcie realizacji  tych zadań.

                    Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku     o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia     29 października 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, zarządzam co następuje:

& 1

1.       Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2013 roku zadania publiczne   z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pępowo.

2.       Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.

3.       Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

& 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.

& 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                            Stanisław Krysicki

 Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2013-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019