KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE PĘPOWO W 2013 R.


Zarządzenie Nr 6 /2013
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 20 lutego 2013 rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały nr XX/124/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w   2013 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 18 marca 2013 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy w Pępowie lub data stempla pocztowego.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2.w siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń ;
3.na stronie internetowej urzędu gminy Pępowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                          Wójt Gminy Pępowo


                                                                                             Stanisław KrysickiAutor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2013-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019