Zawiadomienie Wójta Gminy o wyborze ofert


Pępowo, dnia 25 czerwca 2014 r

Zawiadomienie Wójta Gminy
o wyborze ofert
W konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pępowo w roku 2014 ogłoszonym zgodnie z § 5 pkt 1 i § 12 Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj; Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z poźn. zm.) który obejmował następujące zadania:
1) organizowanie różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży;
2) organizowanie wypoczynku stacjonarnego np.:
a) półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy),
b) "otwarte drzwi" (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży realizowana
pod opieką wychowawcy ).
wpłynęły oferty złożone przez następujące podmioty:
1) Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców
Wielkopolskich 43 zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów wędkarskich
i zarybianie” z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 1.000 zł
2) Ochotnicza Straż Pożarna Pępowo z siedzibą w Pępowie ul. St. Nadstawek 1 c – na
organizację wypoczynku wyjazdowego, zadanie pod nazwą „Obóz szkoleniowo –
sportowy z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 3.500 zł
3) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Pępowie , 63-830 Pępowo ul.St. Nadstawek 2 , na organizację wypoczynku wyjazdowego, zadanie pod nazwą "Wakacje z Bieszczadami" z wnioskowaną kwotą dofinansowania - 2.500 zł
4) Stowarzyszenie „Krzyżanki „ z siedzibą w Krzyżankach 27 – na organizację
wypoczynku wyjazdowego , zadanie pod nazwą „Spotkanie z dinozaurem" z wnioskowaną kwotą dofinansowana – 2.800 zł
Po szczegółowym rozpatrzeniu ofert i uwzględnieniu złożonych przez organizacje poprawek w ofertach przyznano dofinansowanie następującym organizacjom :

1 Oferta Nr 2 -Ochotnicza Straż Pożarna Pępowo
ul.St. Nadstawek 1 c, 63-830 Pępowo  pkt.17  - dotacja  3.000 zł
2 Oferta Nr 3 - Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Jadwigi
ul.St. Nadstawek 2, 63-830 Pępowo  pkt.17  - dotacja 2.000 zł
3 Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie  "Krzyżanki" z siedzibą
Krzyżanki 27, 63-830 Pępowo  pkt.17  - dotacja   2.000 zł

Oferta Nr 1 złożona przez Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie nie otrzymała dofinansowania gdyż jest niezgodna z warunkami konkursu, nie zakłada żadnej z form wypoczynku wakacyjnego wymienionego w warunkach ogłoszonego konkursu.

Wójt Gminy

Stanisław Krysicki


Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019