Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Wzór


Oświadczenie
w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
...................................................................................................................


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z poźn. zm.).
...............................dnia ...................................
..........................................................
pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019