OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pępowo, ul. 1-ego Maja na terenie działek o numerze ewidencyjnym 71/3,71/18,71/34,71/98 obręb Pępowo, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.10.2017 Pępowo, dnia 11.08.2017 r.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,

się, że na wniosek z dnia 09.08.2017r, wpłynął w dniu 10.08.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pępowo, ul. 1-ego Maja na terenie działek o numerze ewidencyjnym 71/3,71/18,71/34,71/98 obręb Pępowo, gmina Pępowo.


W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2017-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019