Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna

art. 34 - 35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

- wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

- wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

- wniosek o odtworzenie aktu zgonu

załączniki:

- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mając być stwierdzone w odtworzonym akcie,

- zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju

- do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Opłata skarbowa:

- za złożony wniosek – 5,00 zł

- za każdy załącznik – 0,50 zł

- za wydaną decyzję – 30,00 zł

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

1.Odwołanie wnioski się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Sprawę załatwia się w USC Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 112, pok. nr 7 lub wew. 119 pok. nr 5


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019