Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym


Podstawa prawna

art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami); oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

załączniki:

- doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

 

 

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym – 84,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Uwagi

Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa. Sprawy załatwiane są w USC Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 118, pok. nr 7

 


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 1993-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-09-17 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2008-01-25 wprowadzona przez: 12
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019